معنی و ترجمه کلمه عمداً انجام دادن به انگلیسی عمداً انجام دادن یعنی چه

عمداً انجام دادن

deliberate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها