معنی و ترجمه کلمه عمده فروشى به انگلیسی عمده فروشى یعنی چه

عمده فروشى

wholesale

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها