معنی و ترجمه کلمه عمده فروش شراب به انگلیسی عمده فروش شراب یعنی چه

عمده فروش شراب

vintner

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها