معنی و ترجمه کلمه عمدى به انگلیسی عمدى یعنی چه

عمدى

advertency
aforethought
autonomic
deliberate
intentional
premeditated
prepense
studied

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها