معنی و ترجمه کلمه عمد به انگلیسی عمد یعنی چه

عمد

advertence
premeditation
purpose

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها