معنی و ترجمه کلمه عمر متوسط به انگلیسی عمر متوسط یعنی چه

عمر متوسط

life expectancy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها