معنی و ترجمه کلمه عمقى شدن به انگلیسی عمقى شدن یعنی چه

عمقى شدن

retrocede

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها