معنی و ترجمه کلمه عمق سنجى به انگلیسی عمق سنجى یعنی چه

عمق سنجى

bathymetry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها