معنی و ترجمه کلمه عمق سنج به انگلیسی عمق سنج یعنی چه

عمق سنج

bathometer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها