معنی و ترجمه کلمه عملاً به انگلیسی عملاً یعنی چه

عملاً

actually
bodily
defacto
practically

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها