معنی و ترجمه کلمه عمله ولگرد به انگلیسی عمله ولگرد یعنی چه

عمله ولگرد

roustabout

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها