معنی و ترجمه کلمه عمله کارگر که کارش بیشتر از رنج بدنى بخواهد به انگلیسی عمله کارگر که کارش بیشتر از رنج بدنى بخواهد یعنی چه

عمله کارگر که کارش بیشتر از رنج بدنى بخواهد

labourer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها