معنی و ترجمه کلمه عملواره به انگلیسی عملواره یعنی چه

عملواره

pseudo operation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها