معنی و ترجمه کلمه عملى بودن به انگلیسی عملى بودن یعنی چه

عملى بودن

feasibilty
practicability
practicality

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها