معنی و ترجمه کلمه عملى شدن به انگلیسی عملى شدن یعنی چه

عملى شدن

work

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها