معنی و ترجمه کلمه عملى کردن به انگلیسی عملى کردن یعنی چه

عملى کردن

actualize
effect

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها