معنی و ترجمه کلمه عملکرد چند برنامه اى به انگلیسی عملکرد چند برنامه اى یعنی چه

عملکرد چند برنامه اى

multiprogramming

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها