معنی و ترجمه کلمه عملکرد چند تکلیفى به انگلیسی عملکرد چند تکلیفى یعنی چه

عملکرد چند تکلیفى

multitasking

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها