معنی و ترجمه کلمه عملگر دوتایى به انگلیسی عملگر دوتایى یعنی چه

عملگر دوتایى

binary operator
dyadic operator

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها