معنی و ترجمه کلمه عملگر نقیض و به انگلیسی عملگر نقیض و یعنی چه

عملگر نقیض و

nand operator

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها