معنی و ترجمه کلمه عملگر یگانى به انگلیسی عملگر یگانى یعنی چه

عملگر یگانى

unary operator

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها