معنی و ترجمه کلمه عملیات آکروباتى با هواپیما یا هواپیماى بدون موتور به انگلیسی عملیات آکروباتى با هواپیما یا هواپیماى بدون موتور یعنی چه

عملیات آکروباتى با هواپیما یا هواپیماى بدون موتور

aerobatics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها