معنی و ترجمه کلمه عملیات انتظامى محلى براى حفظ امنیت به انگلیسی عملیات انتظامى محلى براى حفظ امنیت یعنی چه

عملیات انتظامى محلى براى حفظ امنیت

police action

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها