معنی و ترجمه کلمه عملیات اکتشافى کردن به انگلیسی عملیات اکتشافى کردن یعنی چه

عملیات اکتشافى کردن

reconnoiter
reconnoitre

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها