معنی و ترجمه کلمه عملیات جنون آمیز در اثر اختلالات فکرى و روانى به انگلیسی عملیات جنون آمیز در اثر اختلالات فکرى و روانى یعنی چه

عملیات جنون آمیز در اثر اختلالات فکرى و روانى

psychokinesis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها