معنی و ترجمه کلمه عملیات جنگى آموزشى به انگلیسی عملیات جنگى آموزشى یعنی چه

عملیات جنگى آموزشى

war game

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها