معنی و ترجمه کلمه عملیات دسته جمعى به انگلیسی عملیات دسته جمعى یعنی چه

عملیات دسته جمعى

parade

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها