معنی و ترجمه کلمه عملیات رقابت آمیز عنیف و شتاب آمیز به انگلیسی عملیات رقابت آمیز عنیف و شتاب آمیز یعنی چه

عملیات رقابت آمیز عنیف و شتاب آمیز

rat race

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها