معنی و ترجمه کلمه عملیات نظامى و جنگى را تمرین کردن به انگلیسی عملیات نظامى و جنگى را تمرین کردن یعنی چه

عملیات نظامى و جنگى را تمرین کردن

manoeuvre

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها