معنی و ترجمه کلمه عمل آمدن به انگلیسی عمل آمدن یعنی چه

عمل آمدن

addle
ripen

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها