معنی و ترجمه کلمه عمل آهکى شدن به انگلیسی عمل آهکى شدن یعنی چه

عمل آهکى شدن

calcination

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها