معنی و ترجمه کلمه عمل آویختن به انگلیسی عمل آویختن یعنی چه

عمل آویختن

hanging

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها