معنی و ترجمه کلمه عمل باسمه کردن پارچه به انگلیسی عمل باسمه کردن پارچه یعنی چه

عمل باسمه کردن پارچه

calico printing

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها