معنی و ترجمه کلمه عمل برداشتن تمام یا قسمتى از معده به انگلیسی عمل برداشتن تمام یا قسمتى از معده یعنی چه

عمل برداشتن تمام یا قسمتى از معده

gastrectomy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها