معنی و ترجمه کلمه عمل برون خطى به انگلیسی عمل برون خطى یعنی چه

عمل برون خطى

offline operation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها