معنی و ترجمه کلمه عمل بزرگ کردن به انگلیسی عمل بزرگ کردن یعنی چه

عمل بزرگ کردن

aggrandizement

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها