معنی و ترجمه کلمه عمل بستن به انگلیسی عمل بستن یعنی چه

عمل بستن

windup

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها