معنی و ترجمه کلمه عمل تبخیر به انگلیسی عمل تبخیر یعنی چه

عمل تبخیر

volatilization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها