معنی و ترجمه کلمه عمل تبدیل به هیدروژن به انگلیسی عمل تبدیل به هیدروژن یعنی چه

عمل تبدیل به هیدروژن

hydrogenation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها