معنی و ترجمه کلمه عمل ترتیبى به انگلیسی عمل ترتیبى یعنی چه

عمل ترتیبى

sequential opreation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها