معنی و ترجمه کلمه عمل ترور کردن به انگلیسی عمل ترور کردن یعنی چه

عمل ترور کردن

terrorization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها