معنی و ترجمه کلمه عمل ترکیب اکسیژن با جسم دیگرى به انگلیسی عمل ترکیب اکسیژن با جسم دیگرى یعنی چه

عمل ترکیب اکسیژن با جسم دیگرى

oxidation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها