معنی و ترجمه کلمه عمل تمیز کردن و پاک کردن به انگلیسی عمل تمیز کردن و پاک کردن یعنی چه

عمل تمیز کردن و پاک کردن

clean up

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها