معنی و ترجمه کلمه عمل تنزل دادن به انگلیسی عمل تنزل دادن یعنی چه

عمل تنزل دادن

roll back

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها