معنی و ترجمه کلمه عمل تهمت زدن به خویشتن به انگلیسی عمل تهمت زدن به خویشتن یعنی چه

عمل تهمت زدن به خویشتن

self accusation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها