معنی و ترجمه کلمه عمل تهور آمیز به انگلیسی عمل تهور آمیز یعنی چه

عمل تهور آمیز

enterprise

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها