معنی و ترجمه کلمه عمل تیز کردن به وسیله مالش به انگلیسی عمل تیز کردن به وسیله مالش یعنی چه

عمل تیز کردن به وسیله مالش

whet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها