معنی و ترجمه کلمه عمل تیز کردن به انگلیسی عمل تیز کردن یعنی چه

عمل تیز کردن

acumination

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها