معنی و ترجمه کلمه عمل جراحى شکافتن جدار سینه به انگلیسی عمل جراحى شکافتن جدار سینه یعنی چه

عمل جراحى شکافتن جدار سینه

thoracotomy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها