معنی و ترجمه کلمه عمل جراحى و برداشتن نسج ریه به انگلیسی عمل جراحى و برداشتن نسج ریه یعنی چه

عمل جراحى و برداشتن نسج ریه

pneumectomy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها